Tuotteet ja palvelut

Kuivurivahti

Farmiaisti Kuivurivahti valvoo kuivaamokoneiston tulo- ja poistoilman lämpötiloja, sekä ulkoilman kosteutta ja lämpötilaa. Jos kuivaamokoneisto ei ole rakennuksen sisällä, et tarvitse erillistä ulkoyksikköä.

Asennus ja käyttö ovat erittäin helppoja. AACU keskusyksikkö asennetaan niin, että T1 ja T2 lämpötilasensorit voidaan vetää 5 m johdoilla tulo- ja poistokanaviin. Ulko-AACU:n voit sijoittaa sopivaan paikkaan mittaamaan ulkoilman kosteutta ja lämpötilaa.

Lataa tuote-esite.

Sää- ja peltovahti

Farmiaisti sää- / peltovahti on 12 parametrin monipuolinen mittausasema paikallisten kasvuolosuhteiden valvontaan.

Mittausasemassa on kaksi keskusyksikköä, joista toinen valvoo keliolosuhteita ja toinen kasvustoa ja kasvualustaa. Voit hankkia järjestelmät myös erillisinä.

Parametrit: Ilman lämpötila, Kasvuston lämpötila, Ilmankosteus, Ilmanpaine, Kasvualustan kosteus 1 tai 2 mittapisteestä, Kasvualustan lämpötila 1 tai 2 mittapisteestä, Tuulen suunta, Tuulen keskinopeus, Sademäärä, Kastepiste, Ilman lämpösumma, Lämpösumma kasvustossa 

Lataa tuote-esite.

Kasvualsutan kosteusmittausohje.

Kastevahti

Lehtikosteutta valvova Farmiaisti Kastevahti kertoo tarkasti, kuinka kauan lehtipinta pysyy märkänä. Kastevahti mittausasemaan kuuluu kastesensorin lisäksi AACU keskusyksikköön integroitu sademittari. Tällä mittausasemalla pystyt seuraamaan lehtikosteuden lisäksi ilman lämpötilaa, painetta, kosteutta ja sademääriä. Pilvipalvelussa laskemme riskirajat, lämpösumman ja pitkällä aikavälillä kertyneen sademäärän.

Tarvittaessa saat hälytykset lehtikosteuden aiheuttamasta infektioriskistä tai muista mittausaseman parametreistä.

Lataa tuote-esite.

Hallavahti

Farmiaisti Hallavahti  on edullinen ja helppokäyttöinen lämpötilan etävalvontalaite.

Hallavahdissa on kaksi lämpötilasensoria 2 m johtojen päässä. Laite lähettää lämpötilan 10 min välein kännykän Farmiaisti F1 näyttöön ja hälyttää haitallisen alhaisista tai korkeista lämpötiloista.

Esim. perunaviljelmällä toinen sensori sijoitetaan harson alle ja toinen noin 15 cm harson yläpuolelle. Molemmille sensoreille asetetaan hälytysrajat. Tyypillisesti + 2 °C kasvustossa ja + 1  °C ilmassa. Samalla laitteella voit valvoa myös kasvuston ylikuumenemista esim. muovin alla tai kasvihuoneessa.

Lataa tuote-esite.

Varastovahti

Farmiaisti Varastovahti  antaa älyn maatilan polttoaine- ja lietelantasäiliöille, kastelualtaille ja kaivoille.

Laite valvoo pinnankorkeuksia 24/7 täysin automaattisesti. Näet kännykän näytöltä säiliössä, altaassa tai kaivossa olevan nesteen määrän reaaliajassa. Näin optimoit kulutuksen tarkasti ja pystyt varmistamaan, ettei tavara pääse huomaamatta loppumaan.

Varastovahti lähettää hälytyksen raja-arvon alittavasta tai ylittävästä määrästä. Laite osaa myös varoittaa varkaudesta tai ilkivallasta ja lähettää tarvittaessa täydennyspyynnön toimittajalle.

Laite soveltuu ensisijaisesti nestemäisten aineiden pinnankorkeuden mittaukseen. Sensoria ei suositella käytettäväksi pölyisessä ympäristössä.

Lataa tuote-esite.

AACU Keskusyksikkö

AACU sisältää vakiona ilman lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja painetta mittaavat sensorit.

Toimii kasvukaudella mikrosääasemana ja talvella varastovahtina. AACU on laajennettavissa helposti täysiveriseksi sääasemaksi lisäämällä tuuli- ja sadesensorit

F1

Farmiaisti F1 sovellus on kiireisen viljelijän päivittäinen työkalu olosuhdevalvontaan.

Näytölle ilmestyy viimeisimmät mittaustulokset, varoitukset ja hälytykset kaikista tilan Farmiaisti mittapisteistä.

Vuorokauden mittaustulokset näkyvät F24 näkymässä. F24 on tarkoitettu käytettäväksi selaimella. Selaimen F1 näkymästä voit myös ladata datan omalle koneelle esim. Excelillä tehtävää tarkastelua varten.

Työkalujen käyttöoikeudet saat, kun ostat jonkin Farmiaisti laitteista.

Selainkäyttöliittymään pääset tästä.

Palvelut

Farmiaisti data palveluna sisältää asiakaskohtaisen pilvipalvelun ylläpidon, kännykkä- ja selainnäyttöjen, sovellusten ja analytiikkatyökalujen perusversioiden käyttöoikeuden, laitteiden lähteysvälin muutokset ja hälytysten asettaminen haluttuihin ylä- ja alahyväksyntärajoihin.

Farmiaisti verkko- ja laitehallintapalveluihin kuuluvat verkon käyttöoikeus, saatavuuden selvitys ja verkon laajennuspyynnöt operaattorille.  Verkkopalvelu mahdollistaa mittaustiedon siirron sensorilta pilvipalvelussa olevaan tietovarastoon. Laitehallinta sisältää laitteiden aktivoinnin ja kunnon etävalvonnan.

Share this...
Shopping Basket